Đặng Thành Nam

Không nghĩ lon nước nhỏ bé thế này mà cho mình năng lượng hoạt động ngày dài không biết mệt mỏi. Hôm nào uống buổi tối thì cũng không bị mất ngủ. Họp hành căng thẳng cả ngày, chiều về vẫn dư sức đấu bóng cùng anh em. Cứ sáng khởi đầu ngày mới bằng 1 chú Hồng Mã này là yên tâm làm việc hẳn.